Nasze usługi translatorskie obejmują między innymi tłumaczenia kart charakterystyki substancji uznawanych za niebezpieczne. Wymogi unijne, a także regulacje wewnętrzne poszczególnych krajów nakładają obowiązek sporządzenia takiego dokumentu na producentów, importerów oraz dystrybutorów rozmaitych preparatów chemicznych. Zawarte w nim informacje mają kluczowe znaczenie dla ogólnego bezpieczeństwa podczas magazynowania i transportu. Dlatego tak ważne jest specjalistyczne i precyzyjne przełożenie wiadomości z karty na język obcy, aby nie pominąć żadnej ważnej kwestii.

Chcesz wiedzieć więcej? - Zadzwoń 530 630 370

lub

Czym są karty charakterystyki?

Produkując oraz wprowadzając na rynek preparaty chemiczne i substancje potencjalnie niebezpieczne, należy posiadać dokument, jakim jest karta charakterystyki. W skrócie jest ona nazywana MSDS (z ang. Material Safety Data Sheet). Z niej można poznać skład fizykochemiczny danego produktu, generowane przez niego zagrożenia, instrukcję użytkowania oraz sposób postępowania w razie ewentualnego wypadku. Zasady REACH regulują sposób wykonania karty charakterystyki. Zgodnie z nimi należy tworzyć dokumenty, których tłumaczenie wymaga wykształcenia chemicznego. Istotna jest też znajomość wyrażeń z tej dziedziny w obcych językach.

Regulacje określają kilkanaście podpunktów, które muszą zostać uwzględnione podczas tworzenia karty i jej późniejszego tłumaczenia. Niezależnie od wersji lingwistycznej dane muszą się pokrywać.

Warto podkreślić, że karta przekazywana jest wraz z substancją do kolejnych ogniw łańcucha dostaw. Każda osoba, która będzie miała styczność z preparatem chemicznym, powinna wiedzieć, jak się bezpiecznie zachować i w jaki sposób zareagować w razie jakichkolwiek komplikacji i zagrożeń. Tłumacz powinien zatem w klarowny sposób przedstawić najważniejsze informacje w różnych językach, aby – niezależnie od kraju, do jakiego dotrze dany preparat – można było skorzystać z instrukcji zawartych w karcie charakterystyki.

Karty charakterystyki - Co wyróżnia nasze tłumaczenia?

Nasze biuro tworzą specjaliści, którzy mają wykształcenie z zakresu chemii i doskonale wykonują tłumaczenia techniczne. Doświadczenie pozwala na tworzenie precyzyjnych przekładów, idealnie odwzorowujących oryginalne dokumenty, z jednoczesną dbałością o przystępność w odbiorze. Pamiętaj, że tak odpowiedzialne zadanie, jakim jest tłumaczenie kart charakterystyki, wymaga nie tylko znajomości języka, ale także obszernego zasobu wiedzy specjalistycznej.

Podczas opracowywania przekładu tłumacz zobowiązany jest do posługiwania się zwrotami określającymi zakres toksyczności, sposoby postępowania w razie skażenia oraz dawkę śmiertelną danej substancji. Znajomość tak zwanych Hazard Statements (inaczej zwrotów H) jest zatem obowiązkowa, aby w czytelny sposób przekazać newralgiczne informacje o preparacie chemicznym. Jest to bardzo ważne, ponieważ przekłady uwzględniające nazewnictwo sprzeczne z wytycznymi unijnymi uznawane są za błędne i niezgodne z przepisami. Co więcej, istotny jest nawet układ graficzny. Powinien on wiernie odzwierciedlać oryginał, aby zapewniać bezpieczeństwo wszystkim osobom mającym kontakt z substancją.

Na jakie języki tłumaczymy?

Wykonujemy przekłady w wielu językach, między innymi:

  • angielskim,
  • niemieckim,
  • białoruskim,
  • bułgarskim,
  • czeskim,
  • francuskim,
  • norweskim,
  • rosyjskim,
  • ukraińskim.

Wybierając specjalistę, który podejmie się tłumaczenia karty charakterystyki, bierzemy pod uwagę nie tylko jego zdolności lingwistyczne. Ważne jest także wykształcenie oraz zakres doświadczenia w wykonywaniu podobnych zleceń. Zgodnie z wymogami każdy przekład zostaje poddany weryfikacji przez innego translatora, abyś miał całkowitą pewność rzetelności zawartych w dokumencie informacji oraz braku ewentualnych błędów.

Co tłumaczymy?

Specjalizujemy się w tłumaczeniu kart charakterystyki produktów takich jak niebezpieczne preparaty i substancje chemiczne lub ich mieszaniny. W naszej działalności stawiamy na staranność i dbałość o szczegóły – wiemy bowiem, że od informacji zawartych w dokumencie zależy niejednokrotnie ludzkie zdrowie, a nawet życie. Prawidłowe postępowanie z potencjalnie zagrażającym produktem jest ważne również z punktu widzenia środowiska naturalnego. Wybierając nasze biuro tłumaczeń, zyskujesz gwarancję rzetelnie zrealizowanego zadania i usługi wykonanej zgodnie z wymogami prawnymi.

Chcesz wiedzieć więcej? - Zadzwoń 530 630 370

lub

Opinie naszych klientów, którzy skorzystali z tłumaczeń kart charakterystyki

Jestem dystrybutorem substancji chemicznych na rynki zagraniczne. Ciąży na mnie obowiązek tworzenia kart charakterystyki w różnych językach. Szukałem profesjonalistów i znalazłem ich właśnie tutaj. To szybkie i tanie usługi na wysokim poziomie.

user-avatar_m

Tomasz Januszak

Jako producent środków owadobójczych muszę tworzyć kartę charakterystyki dla każdego produktu wypuszczanego na rynek. Działam na arenie międzynarodowej, dlatego z usług biura korzystam regularnie. Polecam każdemu, kto potrzebuje tłumaczeń technicznych.

user-avatar_m

Paweł Wojtkowiak

Specjalizuję się w produkcji środków czystości. Sprzedaję je na rynki zagraniczne, dlatego zleciłem kilka tłumaczeń kart charakterystyki. Wszystkie wykonano szybko, niedrogo i przede wszystkim zgodnie z wymogami unijnymi.

user-avatar_m

Krzysztof Futro

Chcesz wiedzieć więcej? - Zadzwoń 530 630 370

lub