Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) mogą zostać sporządzone tylko i wyłącznie przez tłumaczy z odpowiednimi kwalifikacjami. Tłumacze przysięgli posiadają uprawnienia i specjalizują się nie tylko w wykonywaniu tłumaczeń rozmaitych dokumentów sądowych, aktów prawnych, dokumentów szkolnych, zaświadczeń, certyfikatów i innych oficjalnych dokumentów urzędowych, ale również w rozmaitych tłumaczeniach o innej tematyce jak np. medycyna czy dokumentacja techniczna. Każde tłumaczenie przysięgłe jest dodatkowo podpisywana przez tłumacza i opieczętowana. Na pieczątce tłumacza przysięgłego znajduje się jego imię i nazwisko oraz informacje o języku, na którego tłumaczenie posiada uprawnienia. Każdy tłumacz przysięgły otrzymuje unikalny numer, pod którym jest zarejestrowany w specjalnej księdze repertorium, prowadzonej do celów identyfikacyjnych tłumaczeń uwierzytelnionych. Tanie tłumaczenia przysięgłe, wykonywane przez naszych tłumaczy, są sporządzane z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów i rozporządzeń.

Pracę tłumacza przysięgłego oraz wykonywania tłumaczeń przysięgłych reguluje szereg przepisów. Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku. O zasadach etyki zawodowej oraz zasadach praktyki zawodowej mówi kodeks tłumacza przysięgłego, opracowany przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w 2011 r. Tłumacze przysięgli mają również obowiązek stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński.

Czym różni się zwykły przekład od tłumaczenia przysięgłego?

Bardzo istotną częścią oferty naszego biura jest wykonywanie tanich tłumaczeń przysięgłych, inaczej zwanych uwierzytelnionymi. Czym różnią się one od zwykłych przekładów? Przede wszystkim w przeciwieństwie do nich nie mogą być przygotowywane przez każdego, kto zna język obcy na poziomie umożliwiającym translację treści zgodną z oryginałem. Przekłady uwierzytelnione poświadczane są pieczęcią, którą dysponuje tłumacz przysięgły odpowiedzialny za poprawność merytoryczną przekładu. Tylko dzięki takiej pieczęci jakikolwiek dokument tłumaczony z jednego języka na drugi może zyskać moc prawną i być respektowany w urzędach oraz różnego rodzaju instytucjach.

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły bierze pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za przekład poświadczony jego pieczęcią. Jeżeli znalazłyby się w nim błędy, w wyniku popełnienia których klient tłumacza poniósłby jakiekolwiek straty, pokrzywdzony ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Każdy przekład uwierzytelniony musi być zarejestrowany przez autora w specjalnym rejestrze nazywanym repetytorium tłumacza przysięgłego.

Kiedy konieczny jest przekład uwierzytelniony?

Przekład uwierzytelniony potrzebny jest zawsze wtedy, kiedy chcemy przetłumaczyć dokument posiadający moc prawną. Aby zachował ją w nowej wersji językowej, musi zostać przełożony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, w tym przypadku przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to wszelkich oficjalnych pism, aktów, zaświadczeń i innych dokumentów, które mają zostać złożone w instytucjach państwowych, medycznych czy finansowych.

Tłumaczymy w językach takich jak

Chcesz wiedzieć więcej? - Zadzwoń 530 630 370

lub