Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) wykonywane przez nasze biuro tłumaczeń, mogą zostać sporządzone tylko i wyłącznie przez tłumaczy z odpowiednimi kwalifikacjami. Tłumacze przysięgli posiadają uprawnienia i specjalizują się nie tylko w wykonywaniu tłumaczeń rozmaitych dokumentów sądowych, aktów prawnych, dokumentów szkolnych, zaświadczeń stanu cywilnego, certyfikatów i innych oficjalnych dokumentów urzędowych, ale również w rozmaitych tłumaczeniach o innej tematyce jak np. medycyna czy dokumentacja techniczna. Każde tłumaczenie przysięgłe (z polskiego na język angielski, niemiecki i inne) jest dodatkowo podpisywane przez tłumacza i opieczętowana. Na pieczątce tłumacza przysięgłego znajduje się jego imię i nazwisko oraz informacje o języku, na którego tłumaczenie posiada uprawnienia. Każdy tłumacz przysięgły otrzymuje unikalny numer, pod którym jest zarejestrowany w specjalnej księdze repertorium, prowadzonej do celów identyfikacyjnych tłumaczeń uwierzytelnionych. Tanie tłumaczenia przysięgłe, wykonywane przez tłumaczy pracujących w naszym biurze, są sporządzane z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów i rozporządzeń.

Pracę przysięgłego tłumacza oraz wykonywania tłumaczeń przysięgłych reguluje szereg przepisów. Wykonywanie tego zawodu w Polsce reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku. O zasadach etyki zawodowej oraz zasadach praktyki zawodowej mówi kodeks tłumacza przysięgłego, opracowany przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w 2011 r. Tłumacze przysięgli mają również obowiązek stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński.

Chcesz wiedzieć więcej? - Zadzwoń 530 630 370

lub

Czym różni się zwykły przekład od tłumaczenia przysięgłego?

Bardzo istotną częścią oferty naszego biura jest wykonywanie tanich tłumaczeń przysięgłych, inaczej zwanych uwierzytelnionymi. Czym różnią się one od zwykłych przekładów? Przede wszystkim winaczej niż tłumaczenia zwykłe, te nie mogą być przygotowywane przez każdego, kto zna język obcy na poziomie umożliwiającym translację treści zgodną z oryginałem. Przekłady uwierzytelnione poświadczane są pieczęcią, którą dysponuje tłumacz przysięgły odpowiedzialny za poprawność merytoryczną przekładu. Tylko dzięki takiej pieczęci jakikolwiek dokument tłumaczony z jednego języka na drugi może zyskać moc prawną i być respektowany w urzędach oraz różnego rodzaju instytucjach. Taką formę przekładów wymagają takie dokumenty jak pisemne tłumaczenia prawnicze czy inne poświadczone pieczęciom tłumacza pisma, świadectwa i inne dokumenty.

Odpowiedzialność tłumacza przysięgłego

Tłumacz przysięgły bierze pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za przekład wykonany dla klientów i poświadczony jego pieczęcią. Jeżeli w przysięgłym przekładzie znalazłyby się błędy, w wyniku popełnienia których klient tłumacza poniósłby jakiekolwiek straty, pokrzywdzony ma prawo ubiegać się o odszkodowanie. Każdy przekład uwierzytelniony musi być zarejestrowany przez autora w specjalnym rejestrze nazywanym repetytorium tłumacza przysięgłego.

Kiedy konieczny jest przekład uwierzytelniony?

Przekład uwierzytelniony potrzebny jest zawsze wtedy, kiedy chcemy przetłumaczyć dokument posiadający moc prawną. Aby zachował ją w nowej wersji językowej, musi zostać przełożony przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje, w tym przypadku przez tłumacza przysięgłego. Dotyczy to wszelkich oficjalnych pism, aktów, zaświadczeń i innych dokumentów, które mają zostać złożone w instytucjach państwowych, medycznych czy finansowych. Wymagane poświadczenie gwarantuje, że tłumaczenia pisemne nie zawierają błędów, a usługi są świadczone na najwyższym poziomie, dzięki temu, że tłumacz posiada niezbędne, językowe kwalifikacje.

Tłumaczymy w językach takich jak

Nasze biuro oferuje tłumaczenie zwykłe, ustne oraz przysięgłe z wielu języków. Poniżej znajduje się lista najczęściej stosowanych języków z naszych zleceń, ale w szeregu świadczonych usług oferujemy również inne języki

Dokumenty wymagające tłumaczenia przysięgłego

Wśród dokumentów, dla których wymagane są tłumaczenia przysięgłe przeważają pisma urzędowe. Szybka wycena tego rodzaju tłumaczeń i realizacja niezależnie od tego ile znaków ma dokument są specjalnością naszego biura. Zlecenia wykonujemy zarówno dla firm jak i osób prywatnych, a ceny w każdym przypadku są bardzo konkurencyjne w porównaniu do innych ofert.

 • sprawozdania finansowe
 • mandaty
 • akty małżeństwa
 • faktury VAT i rachunki
 • karty charakterystyki produktu
 • dowód rejestracyjny
 • dokumentacje techniczne
 • dyplomy ukończenia szkół
 • dowody osobiste
 • kosztorysy projektów
 • wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS)
 • akty notarialne
 • akty urodzenia
 • wyniki badań medycznych
 • karta pojazdu
 • zaświadczenie o niekaralności
 • dokumenty samochodowe
 • umowy kupna-sprzedaży
 • umowy spółki
 • certyfikat eksportu
 • i wiele innych dokumentów - można u nas zrealizować tłumaczenie przysięgłe każdego dokumentu.

Nasza kadra

Kadra tłumaczy w naszym biurze jest bardzo starannie wyselekcjonowana. Wszyscy nasi pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie i mają na swoim koncie, tysiące stron zrealizowanych przekładów. Większość naszych tłumaczy ukończyła nie tylko wyższe studia oraz kursy ukierunkowane na języki obce, ale również posiada dodatkowe wykształcenie w takich dziedzinach jak np. prawo, medycyna czy inżynieria, dzięki temu Twoim tekstem zawsze zajmuje się osoba nie tylko posługująca się bezbłędnie danym językiem, ale również biegła w terminologii charakterystycznej dla danej branży tłumaczonego tekstu. Poniżej znajdują się losowe wybrane profile, spośród kilkuset pracujących dla nas przysięgłych tłumaczy. Zachęcamy do zapoznania z informacjami oraz zagłębienia się w cennik tłumaczeń. Jesteśmy przekonani, że cena przysięgłego przekładu w naszym biurze tłumaczeń jest najatrakcyjniejszą propozycją na rynku. Zapraszamy do współpracy.

eng

Agnieszka K.

angielski

tłumacz od roku 2005

Wykształcenie: Uniwersytet Łódzki – Filologia angielska

Specjalizacja: tłumaczenia materiałów reklamowych

eng

Krzysztof J.

angielski

tłumacz od roku 1991

Wykształcenie: Wyższa Szkoła Języków Obcych w Szczecinie – Filologia angielska

Specjalizacja: tłumaczenia biznesowe, analizy rynku, umowy, SIWZ

eng

Marek D.

angielski

tłumacz od roku 1993

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski

Dodatkowo ukończone: kurs AUDIODESKRYPCJA w TEATRZE i w MUZEUM - UJ

Specjalizacja: tłumaczenia audiowizualne, subtitling, listy dialogowe

eng

Krystyna L.

angielski

tłumacz od roku 2004

Wykształcenie: SWSPIZ Warszawa – Filologia angielska

Tłumacz techniczny języka angielskiego zarejestrowany w NOT

Specjalizacja: tłumaczenia specjalistyczne, chemia, nauki ścisłe

ger

Patryk P.

niemiecki

tłumacz od roku 1995

Uniwersytet Opolski – Filologia germańska

Specjalizacja: tłumaczenia stron internetowych, programów komputerowych

UA

Dymitr S.

ukraiński

tłumacz od roku 1994

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski

Dodatkowo ukończone: kurs AUDIODESKRYPCJA w TEATRZE i w MUZEUM - UJ

Specjalizacja: tłumaczenia stron internetowych, teksty marketingowe

UA

Olga C.

ukraiński

tłumacz od roku 1993

Wykształcenie: Uniwersytet Lwowski – Filologia słowiańska

Specjalizacja: korekty tekstów, Native Speaker języka ukraińskiego

sp

Sylwia D.

hiszpański

tłumacz od roku 2001

Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński - Iberystyka

Specjalizacja: tłumaczenia medyczne, ulotki lekarstw, historie chorób, wyniki badań

sp

Jacek W.

hiszpański

tłumacz od roku 1996

Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński – Filologia hiszpańska

Dodatkowo ukończone kursy o specjalizacjach: językoznawcza, translatologiczna

Specjalizacja: tłumaczenia wierszy, powieści, utworów muzycznych

bg

Georgi J.

bułgarski

tłumacz od roku 2001

Wykształcenie: Uniwersytet im. Asena-Slatarova w Burgas

Specjalizacja: korekty i obróbka graficzna tekstów, Native Speaker j. bułgarskiego

bg

Kryspin D.

bułgarski

tłumacz od roku 2004

Wykształcenie: Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

Dodatkowa specjalność: Marketing - ukończona z wyróżnieniem

Specjalizacja: tłumaczenia CV, życiorysów, korespondencji, listów urzędowych

sk

Lucie J.

słowacki

tłumacz od roku 2005

Wykształcenie: Ostravská univerzita

Specjalizacja: tłumaczenia techniczne, instrukcje obsługi, DTR, Native Speaker j. słowackiego

sk

Beata G.

słowacki

tłumacz od roku 2001

Wykształcenie: Uniwersytet Opolski w Opolu

Specjalizacja:tłumaczenia techniczne, dokumentacje maszyn, DTR, instrukcje obsługi

jap

Paweł J.

japoński

tłumacz od roku 1997

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski - Japonistyka

Specjalizacja: tłumaczenia powieści i wierszy, tłumaczenia audiowizualne

jap

Bernadeta B.

japoński

tłumacz od roku 1992

Wykształcenie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Filologia japońska

Specjalizacja: tłumaczenia korespondencji, umów, dokumentów handlowych

ro

Michalina R.

rumuński

tłumacz od roku 2000

Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński – Filologia rumuńska

Specjalizacja: tłumaczenia biznesowe, biznes plany, umowy, dokumenty przetargowe

ro

Filip W.

rumuński

tłumacz od roku 1999

Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński – Filologia rumuńska

Specjalizacja: tłumaczenia stron internetowych, marketingowe

se

Karol M.

szwedzki

tłumacz od roku 1996

Wykształcenie: Uniwersytet Gdański - Katedra Skandynawistyki, linia szwedzka

Specjalizacja: tłumaczenie medyczne, historie chorób, wyniki badań

eng

Jacek M.

angielski

tłumacz od roku 1992

Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński - Katedra Unesco do Badań nad Przekładem

Specjalizacja: tłumaczenia prawne, dokumentacje unijne

cze

Alice J.

czeski

tłumacz od roku 2001

Wykształcenie: Slezská univerzita v Opavě - Język polski w biznesie

Specjalizacja: tłumaczenia biznesowe i prawne, Native Speaker języka czeskiego

cze

Jan D.

czeski

tłumacz od roku 1999

Wykształcenie: Masarykova univerzita

Specjalizacja: tłumaczenia sklepów internetowych, gastronomia, Native Speaker języka czeskiego

cze

Mariusz J.

czeski

tłumacz od roku 2001

Wykształcenie: Uniwersytet Opolski – Filologia czeska

Dodatkowo: Translatoryka

Specjalizacja: tłumaczenia marketingowe, materiałów reklamowych, ulotek, broszur

ger

Angela B.

niemiecki

tłumacz od roku 1990

Wykształcenie: Uniwersytet w Hamburgu - Etiopistyka (językoznawstwo)

Specjalizacja: tłumaczenia informatyczne, kodów źródłowych, Native Speaker języka niemieckiego

ger

Marta T.

niemiecki

tłumacz od roku 2002

Wykształcenie: Uniwersytet Śląski – Filologia germańska

Dodatkowo: Roczne studium podyplomowe dla tłumaczy języka niemieckiego - Wrocław

Specjalizacja: tłumaczenia CV, życiorysów, listów

NO

Andrzej D.

norweski

tłumacz od roku 2005

Wykształcenie: Uniwersytet w Oslo - Literaturoznawstwo nordyckie

Specjalizacja: tłumaczenia tekstów literackich, powieści, wierszy

rus

Andriej S.

rosyjski

tłumacz od roku 1987

Wykształcenie: Uniwersytet w Sankt-Petersburgu, Rosja

Specjalizacja: Korekty tekstów, Native Speaker języka rosyjskiego

ita

Bartosz J.

włoski

tłumacz od roku 1989

Wykształcenie: Uniwersytet Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie

Specjalizacja: tłumaczenia biznesowe, przetargi, dokumentacje handlowe

ita

Karolina C.

włoski

tłumacz od roku 2001

Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Filologia włoska

Dodatkowo: Posiada certyfikat obsługi oprogramowania CAT – DeJa Vu

Specjalizacja: tłumaczenia techniczne, dokumentacje techniczne, instrukcja obsługi

por

Mikołaj K.

portugalski

tłumacz od roku 1999

Wykształcenie: Uniwersytet Jagielloński – Filologia portugalska

Specjalizacja: tłumaczenia techniczne, instrukcje do maszyn, rysunki techniczne, schemat

por

Joanna K.

portugalski

tłumacz od roku 2003

Wykształcenie: Universidade de Lisboa - Faculdade de Letras

Specjalizacja: korekty tekstów i skład, Native Speaker j. portugalskiego

dk

Piotr R.

duński

tłumacz od roku 2001

Wykształcenie: Uniwersytet Gdański - Skandynawistyka

Specjalizacja: tłumaczenia dokumentów, prawne, biznesowe

dk

Magda K.

duński

tłumacz od roku 2001

Wykształcenie: Uniwersytet Gdański - Skandynawistyka

Specjalizacja: tłumaczenia CV, życiorysów, materiałów reklamowych

lt

Kamil F.

litewski

tłumacz od roku 1991

Wykształcenie: Uniwersytet w Białymstoku

Specjalizacja: tłumaczenia biznesowe, biznes plany, umowy, dokumenty przetargowe

lt

Dawid S.

litewski

tłumacz od roku 2001

Wykształcenie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - filologia litewska

Specjalizacja: tłumaczenia materiałów reklamowych, marketingowych

tr

Wojciech P.

turecki

tłumacz od roku 1994

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski

Specjalizacja: tłumaczenia marketingowe, materiałów reklamowych, ulotek, broszur

se

Brygida J.

szwedzki

tłumacz od roku 1998

Wykształcenie: Uniwersytet Gdański - Katedra Skandynawistyki

Specjalizacja: tłumaczenia CV, życiorysów, materiałów reklamowych

by

Paulina S.

białoruski

tłumacz od roku 1997

Wykształcenie: Uniwersytet Witebski (Białoruś)

Specjalizacja: tłumaczenia medyczne, historie chorób, wyniki badań, dokumentacje lekarskie

by

Stanisław J.

białoruski

tłumacz od roku 1999

Wykształcenie: Uniwersytet Łódzki

Dodatkowo ukończone:studia uzupełniające na kierunku Przekład i komunikacja międzykulturowa

Specjalizacja: tłumaczenia audiowizualne, filmy reklamowe, napisy do filmów, listy dialogowe

fr

Janusz T.

francuski

tłumacz od roku 2002

Wykształcenie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza – Filologia romańska

Specjalizacja: tłumaczenia prawne, dokumentacja sądowa, regulaminy

fr

Karolina W.

francuski

tłumacz od roku 1997

Wykształcenie: Universite de Toulouse Le Mirail – Tuluza

Dodatkowo: Stypendium Socrates Erasmus

Specjalizacja: tłumaczenia techniczne, instrukcje obsługi

fr

Robert S.

francuski

tłumacz od roku 2000

Wykształcenie: Uniwersytet Rene Descartes Sorbonne – Paryż

Specjalizacja: tłumaczenie medyczne, historie chorób, wyniki badań, Native Speaker j. francuskiego

NO

Patrycja J.

norweski

tłumacz od roku 2006

Wykształcenie: Uniwersytet Gdańskim – Skandynawistyka, linia norweska

Specjalizacja: tłumaczenia dokumentów prawnych, umów, pełnomocnictw

rus

Igor A.

rosyjski

tłumacz od roku 1989

Wykształcenie: Uniwersytet J. Kochanowskiego Kielce – Filologia rosyjska

Specjalizacja: tłumaczenia marketingowe, turystyka, katalogi

rus

Janina B.

rosyjski

tłumacz od roku 2006

Wykształcenie: Uniwersytet Szczeciński – Filologia rosyjska

Dodatkowo: Specjalność: Język rosyjski biznesu

Specjalizacja: tłumaczenia prawne, księgowość, rachunki, faktury

ned

Dariusz M.

niderlandzki

tłumacz od roku 1993

Wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski – Niderlandystyka

Dodatkowo ukończone: Podyplomowe studium zarządzania i marketingu, UE - Wrocław

Specjalizacja: tłumaczenia prawne, dokumentów, umów, rachunków, faktur

ned

Martyna W.

niderlandzki

tłumacz od roku 2001

Wykształcenie: Uniwersytet Wrocławski – Niderlandystyka

Specjalizacja: tłumaczenia CV, życiorysów, pism urzędowych, listów

hun

Sandor K.

węgierski

tłumacz od roku 2006

Wykształcenie: Uniwersytet im. Pétera Pázmány – Polonistyka

Specjalizacja: tłumaczenia specjalistyczne, nauki ścisłe, Native Speaker j. węgierskiego

hun

Mirosław D.

węgierski

tłumacz od roku 1998

Wykształcenie: Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu – Filologia węgierska

Specjalizacja: tłumaczenia prawne, dokumenty sądowe, raporty

fin

Patryk S.

fiński

tłumacz od roku 2000

Wykształcenie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Filologia fińska

Specjalizacja: tłumaczenia marketingowe, materiałów reklamowych, ulotki

fin

Janne P.

fiński

tłumacz od roku 2005

Wykształcenie: Uniwersytet Helsiński

Specjalizacja: korekty tekstów, Native Speaker j. fińskiego, teksty ekonomiczne, handlowe

lv

Katarzyna K.

łotewski

tłumacz od roku 2000

Wykształcenie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Filologia łotewska, Bałtystyka

Specjalizacja: tłumaczenia techniczne, instrukcje obsługi, dokumentacje maszyn i urządzeń

lv

Paweł M.

łotewski

tłumacz od roku 2003

Wykształcenie: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Filologia łotewska

Specjalizacja: tłumaczenia informatyczne, kodów źródłowych, programów

tr

Paulina M.

turecki

tłumacz od roku 1993

Wykształcenie: Uniwersytet Warszawski

Specjalizacja: tłumaczenia techniczne, instrukcje do maszyn, rysunki techniczne, schematy

Opinie naszych klientów, którzy skorzystali z przysięgłych tłumaczeń

Jeśli chodzi o zlecane przez nas tłumaczenia przysięgłe, to ufamy tylko sprawdzonym profesjonalistom. Z Państwa firmą współpracujemy już od dawna i jeszcze nie zdarzyło się, byśmy byli niezadowoleni z poziomu usług. Oby tak dalej!

user-avatar_m

Mirosław Wilczyński

Państwa usługi polecił mi znajomy, który – podobnie jak ja – poszukiwał biura tłumaczeń specjalizującego się w tłumaczeniach przysięgłych. Cały proces przebiegł bezproblemowo. Kontakt ze zleceniobiorcą był wzorowy. Nie bez znaczenia są także konkurencyjne ceny. Czego chcieć więcej? Polecam!

user-avatar_m

Bartosz Lipiński

Chcesz wiedzieć więcej? - Zadzwoń 530 630 370

lub