Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) mogą zostać sporządzone tylko i wyłącznie przez tłumaczy z odpowiednimi kwalifikacjami. Tłumacze przysięgli posiadają uprawnienia i specjalizują się nie tylko w wykonywaniu tłumaczeń rozmaitych dokumentów sądowych, aktów prawnych, dokumentów szkolnych, zaświadczeń, certyfikatów i innych oficjalnych dokumentów urzędowych, ale również w rozmaitych tłumaczeniach o innej tematyce jak np. medycyna czy dokumentacja techniczna. Każde tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) jest dodatkowo podpisywana przez tłumacza i opieczętowana. Na pieczątce tłumacza przysięgłego znajduje się jego imię i nazwisko oraz informacje o języku, na którego tłumaczenie posiada uprawnienia. Każdy tłumacz przysięgły otrzymuje unikalny numer, pod którym jest zarejestrowany w specjalnej księdze repertorium, prowadzonej do celów identyfikacyjnych tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych). Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe), wykonywane przez naszych tłumaczy, są sporządzane z zachowaniem wszelkich obowiązujących przepisów i rozporządzeń.

Pracę tłumacza przysięgłego oraz wykonywania tłumaczeń przysięgłych reguluje szereg przepisów. Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku. O zasadach etyki zawodowej oraz zasadach praktyki zawodowej mówi kodeks tłumacza przysięgłego, opracowany przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w 2011 r. Tłumacze przysięgli mają również obowiązek stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński.

Chcesz wiedzieć więcej? - Zadzwoń 530 630 370

lub