Tłumaczenia instrukcji obsługi

Wśród wielu oferowanych przez nasze biuro usług translatorskich na szczególne wyróżnienie zasługuje tłumaczenie instrukcji obsługi. Zapotrzebowanie na nie utrzymuje się na wysokim poziomie od wielu lat, co jest oczywiście związane z dużym przepływem najróżniejszego rodzaju towarów. Nasi tłumacze mają doskonałe przygotowanie do wykonywania tego rodzaju pracy, a zgromadzone przez lata doświadczenie i wiedza pozwalają tworzyć teksty o wysokich walorach merytorycznych.

Na jakie języki tłumaczymy

Wykonujemy tłumaczenia instrukcji obsługi z języka polskiego na obcy i odwrotnie. Jesteśmy w stanie podjąć się translacji dokumentów sporządzonych w takich językach, jak choćby angielski, niemiecki, białoruski, bułgarski, czeski, francuski, norweski, rosyjski i ukraiński. Praca nad tłumaczeniem tak skomplikowanych technicznych dokumentów, jakimi są instrukcje obsługi, wymaga nie tylko znakomitej znajomości specjalistycznego słownictwa, ale też wiedzy z zakresu zasad funkcjonowania wybranych sprzętów i urządzeń.

Etapy tłumaczenia instrukcji obsługi

Przekłady instrukcji obsługi, nazywane inaczej tłumaczeniami technicznymi, zazwyczaj przebiegają etapowo. Pozwala to zachować określony porządek dokumentów i ustrzec się chaotyczności. Najczęściej pierwszym krokiem jest konwersja pliku z formatu nieedytowalnego na taki, który edytować można (z pdf. na doc. lub docx.). Następnie należy wprowadzić ręczne poprawki ewentualnych błędów powstałych podczas konwersji i przekazać plik Word do tłumacza. Kolejne zadanie to dokonanie przekładu, zarówno tekstu głównego, jak i wszystkich opisów pod rycinami, zdjęciami etc. Po jego zakończeniu tłumacz dokonuje autokorekty i oddaje tekst do weryfikacji innemu tłumaczowi, poloniście lub native speakerowi posługującemu się językiem, na który został dokonany przekład. Gdy kwestie translacji są już zamknięte, pozostaje dopilnować porządku, jeśli chodzi o dopasowanie tytułów rozdziałów i podrozdziałów oraz numerów stron. Ostatni etap to konwersja pliku do formatu do odczytu za pomocą programu Acrobat Reader i przesłanie go w formie edytowalnej i nieedytowalnej do klienta.

Co wyróżnia nasze tłumaczenia

Nasze biuro tłumaczeń współpracuje z doskonałymi fachowcami, posiadającymi doświadczenie w dziedzinie sporządzania tłumaczeń technicznych. W przypadku tego rodzaju translacji szczególnie istotne jest, by były one sporządzone starannie i w pełni profesjonalnie, ponieważ od jakości tłumaczenia dokumentacji technicznej może zależeć ludzie zdrowie, życie i bezpieczeństwo. W zależności od rodzaju produktu, którego dotyczy instrukcja, tłumaczenie może być bardziej lub mniej specjalistyczne, jednak w każdym przypadku musi być jasne i klarowne. O ile nie jest to konieczne (np. jeśli tekst nie odnosi się do skomplikowanych urządzeń lub maszyn wykorzystywanych w profesjonalnym przemyśle), w tłumaczeniach instrukcji powinno się zadbać o przystępność języka. Szerokie grono odbiorców tego rodzaju dokumentów wymaga tego, by był on po prostu zrozumiały dla większości przeciętnych użytkowników. Co więcej, translacje tego typu muszą być zgodne z odpowiednimi przepisami prawa, ustalanymi przez Ministerstwo Gospodarki.

Jakiego rodzaju instrukcje obsługi najczęściej są tłumaczone przez naszych specjalistów?

Profesjonalny zespół fachowców współpracujący z naszym biurem tłumaczy umożliwia nam podejmowanie bardzo różnorodnych zleceń. Jeśli chodzi o instrukcje obsługi, to mieliśmy okazję przygotowywać przekłady dokumentów dotyczących, m.in. sprzętu medycznego, urządzeń RTV i AGD, badań inżynieryjnych, projektów architektonicznych, przemysłu metalurgicznego, przemysłu elektrotechnicznego, procedury przetargowej czy przemysłu paliwowo-energetycznego.

Chcesz wiedzieć więcej? - Zadzwoń 530 630 370

lub