Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe

Tłumaczenia przysięgłe to inna nazwa tłumaczenia uwierzytelnionego. Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe) są wykonywane tylko i wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych. Tłumacze przysięgli posiadają uprawnienia i najczęściej specjalizują się w wykonywaniu tłumaczeń rozmaitych dokumentów sądowych, aktów prawnych, dokumentów szkolnych, zaświadczeń, certyfikatów i innych oficjalnych dokumentów urzędowych. Każde tłumaczenie uwierzytelnione (przysięgłe) jest podpisane przez tłumacza i podbite jego pieczątką, na której znajduje się jego imię i nazwisko oraz informacje o języku, na którego tłumaczenie posiada uprawnienia.

Każdemu tłumaczeniu uwierzytelnionemu (przysięgłemu) zostaje nadany unikalny numer, pod którym jest zarejestrowane w specjalnej księdze repertorium, prowadzonej do celów identyfikacyjnych tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych).

Tłumaczenia uwierzytelnione (przysięgłe), wykonywane przez naszych tłumaczy, są sporządzane z zachowaniem wszelkich odnośnych przepisów i rozporządzeń.

Pracę tłumacza przysięgłego oraz wykonywania tłumaczeń reguluje szereg przepisów. Wykonywanie zawodu tłumacza przysięgłego w Polsce reguluje Ustawa o zawodzie tłumacza przysięgłego z dnia 25 listopada 2004 roku.

O zasadach etyki zawodowej oraz zasadach praktyki zawodowej mówi kodeks tłumacza przysięgłego, opracowany przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS w 2011 r.

Tłumacze przysięgli mają również obowiązek stosowania przepisów Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 maja 2005 r. w sprawie sposobu transliteracji imion i nazwisk należących do mniejszości narodowych i etnicznych zapisanych w alfabecie innym niż alfabet łaciński.

Sprawdź naszą ofertę na Tłumaczenia przysięgłe

W naszym zespole pracują:

SpecTlumacz.pl 2013-2024 © Wszelkie Prawa zastrzeżone